Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen en transacties. Heeft u vragen over één van deze bepalingen, dan kunt u zich wenden tot info@stedi.nl
1. ALGEMEEN
* Op al onze artikelen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing.
* De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging via e-mail. Deze orderbevestiging is tevens de factuur.
* Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

2. PRIJS
* Alle prijzen staan vermeld in euro�s (�) en zijn excl. BTW.
* STEDI is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de prijs door STEDI gereedschapsorganizer worden aangepast.

3. BETALING
* Na een bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld. U kunt betalen door vooruit te betalen via een overschrijving of telebankieren, of kontakt indien u ervoor kiest de bestelling af te halen. Wanneer uw betaling door ons ontvangen is, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk. Wij streven ernaar om uw artikel(en) binnen 1 werkdag ter bestelling aan te bieden aan TPG-Post.

4. VERZENKOSTEN
* Verzendkosten worden berekend a.h.v. gewicht en omvang van de gekozen produkten. Hierbij hanteren wij de tarieven van TNT en proberen de bestelling zo goedkoop mogelijk te versturen.
Pakketpost:
tot 3 kg (tot 10 tassen)-6,20 Euro
5. BEËINDIGEN
* Iedere bestelling kan binnen 7 dagen na orderdatum, uitsluitend via e-mail worden geannuleerd.
* De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.
* Indien een koper niet binnen 7 dagen de bestelling annuleert, is de koper betalingsplichtig. De verkoper is gerechtigd reserveringskosten aan de koper door te berekenen, indien de bestelling na 7 dagen geannuleerd wordt of niet voldaan wordt.

6. LEVERING
* Alle artikelen worden binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden aan TPG-post.
* De verzending geschiedt volgens de AVG voorwaarden (Algemene voorwaarden voor Goederenvervoer van TPG-post, welke na te lezen zijn op www.tgppost.nl/siteinfo/voorwaardenalgemeen.html .

7. AFKOELINGSPERIODE
Na ontvangst van de door de koper bestelde artikelen, heeft koper het recht de artikelen binnen 7 werkdagen na de verzenddatum, retour te zenden. Dit is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan STEDI gereedschapsorganizer. Na ontvangst van de retourzending, zal het orderbedrag binnen 10 dagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de klant. Dit recht is niet van toepassing indien:
* de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen;
De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. STEDI gereedschapsorganizer gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekert verstuurt. Franco en rembourszendingen worden door STEDI gereedschapsorganizer nimmer geaccepteerd.

8. AANSPRAKELIJKHEID
STEDI gereedschapsorganizer is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen. Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan � 1.000 in totaal.
STEDI gereedschapsorganizer is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.stedi.nl en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

9. PRIVACY
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door JoJo Kleding gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.